KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca monitoringu wizyjnego
obiektów Komendy Miejskiej PSP we Włocławku

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu
oraz prowadzenia działań ratowniczych

Pogoda