C-19 - Biezaca dzialalnoscStrażacy z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku oraz druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu włocławskiego nieprzerwanie wspomagają walkę z koronawirusem.

logo psp noweKomenda Główna PSP udostępnia mapę on-line: https://arcg.is/1WCiaH, prezentującą działania PSP w związku z COVID-19. Dane obejmują codzienne raporty przekazywane do Stanowiska Kierowania Komendy Głównej PSP – działania przy przejściach granicznych, polowych izbach przyjęć oraz pozostałe działania związane z COVID-19. Aplikacja została opracowana w Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności jako panel dashboard i opublikowana w celu prezentacji na stronach internetowych jednostek organizacyjnych PSP. Dane będą codziennie aktualizowane zgodnie z danymi przekazanymi do Stanowiska Kierowania Komendy Głównej PSP.

Opracowanie: KCKRiOL Komendy Głównej PSP

Pogoda