KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
WE WŁOCŁAWKU
ul. Rolna 1
87-800 Włocławek

 
Sekretariat Komendanta Miejskiego PSP 54 232-08-05
OFICER PRASOWY bryg. Dariusz Krysiński 54 232-08-13
 lub 606 926 848
Miejskie Stanowisko Kierowania 54 230-65-10
fax 54 230-65-13
Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego 54 232-08-09
Z-ca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego 54 232-08-03
Wydział Operacyjno-Szkoleniowy - sprawy szkoleniowe 54 232-08-18
Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego 54 232-08-11
Wydział Organizacyjno-Kadrowy 54 232-08-15
Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego 54 232-08-07
Z-ca naczelnika Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego 54 232-08-08
Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego 54 232-08-25
Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy 54 232-08-12
Główny księgowy 54 232-08-06
Samodzielne stanowisko pracy ds. bhp 54 232-08-15
Warsztat sprzętu ochrony dróg oddechowych 54 232-08-17


JEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA NR 1
ul. Rolna 1
87-800 Włocławek

 
Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 54 232-08-13
Zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 54 232-08-16
Dowódca zmiany JRG nr 1 54 232-08-19


JEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA NR 2

ul. Płocka 7a

87-800 Włocławek

 
Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 54 230-65-20
Zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 54 230-65-21
Dowódca zmiany JRG nr 2 54 230-65-35

 ⇐ COFNIJ

Pogoda