Przekazanie

W dniu 16 października 2020 roku Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Jacek Kaczmarek powołał bryg. Grzegorza Jankowskiego na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.

W piątek, 16 października br., Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Jacek Kaczmarek, w obecności swojego zastępcy st. bryg. Roberta Wiśniewskiego, powołał na Zastępcę Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku bryg. Grzegorza Jankowskiego. Pan brygadier przez ostatni miesiąc miał powierzone obowiązki na tym stanowisku, zaś wcześniej pełnił służbę jako Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego.

 

 

fot. KW PSP Toruń

  ⇐ COFNIJ

 

Pogoda