P1290671

W dniu 24 września 2020 roku w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń wyróżnionym funkcjonariuszom w woj. kujawsko-pomorskim, wręczenia voucherów jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia jednostek oraz na termomodernizację budynków wykorzystywanych do celów statutowych OSP. Jak również przekazanie samochodu dla strażaków z OSP Gołębin, pow. włocławski.

Wśród gości obecnych na uroczystości byli:

- Anna Gembicka - sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej,

- dr Joanna Borowiak - poseł na Sejm RP,

- Ireneusz Stachowiak - Prezes WFOŚiGW w Toruniu,

- bryg. Jacek Kaczmarek – Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP,

- st. bryg. Adam Dominikowski – Komendant Miejski PSP we Włocławku,

- funkcjonariusze KM PSP we Włocławku wyróżnieni odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”,

- Druhowie OSP z powiatów: włocławskiego, rypińskiego, aleksandrowskiego, lipnowskiego, radziejowskiego,

- Druhowie z OSP Gołębin,

- ks. prałat Michał Krygier - kapelan diecezjalny strażaków.

Podczas uroczystości Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP bryg. Jacek Kaczmarek
wraz z Komendantem Miejskim PSP we Włocławku st. bryg. Adamem Dominikowskim wręczyli odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” funkcjonariuszom KM PSP we Włocławku.

Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymali:

- mł. bryg. Bladoszewski Mariusz, st. ogn. Chrzanowski Marek, asp. sztab. Mechuła Kazimierz,
asp. sztab. Piotrowski Artur, st. kpt. Ziółkowski Arkadiusz.

Brązową Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymali:

- st. ogn. Banasiak Sławomir, kpt. Brudnowski Grzegorz, asp. Chlebowski Łukasz, mł. ogn. Hybiński Hubert, mł. asp. Łada Piotr, mł. kpt. Pawłowski Dawid, mł. ogn. Pilip Sebastian, asp. Rogalewski Piotr, ogn. Rojewski Dominik, mł. asp. Szymański Mariusz, ogn. Wasielak Krystian, st. ogn. Wojdyła Daniel.

Następnie odbyło się wręczenie voucherów trzydziestu jeden jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Jednostki otrzymają dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Finansowanie odnosi się do dwóch programów: Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych oraz programu EKO-Strażak 2020 - Priorytetowy Program Dotacyjny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Na zakończenie nastąpiło uroczyste poświęcenie oraz przekazanie pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołębinie. Akt przekazania pojazdu wręczył Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki.  

 

 

 ⇐ COFNIJ

 

Pogoda