1W dniu 10 grudnia 2020 roku w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbył się uroczysty apel z okazji przekazania nowego samochodu pożarniczego i środków ochrony indywidualnej strażaków.

logo kal 2021Informujemy, że ze względów epidemicznych zaniechano obowiązku dostarczenia do szkół kalendarzy PSP na rok 2021, osobiście przez strażaków. Zaznaczamy jednak, że aktualne pozostają konkursy skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej, zawarte na odwrocie kalendarium.

 

Przekazanie

W dniu 16 października 2020 roku Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Jacek Kaczmarek powołał bryg. Grzegorza Jankowskiego na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.

P1290671

W dniu 24 września 2020 roku w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń wyróżnionym funkcjonariuszom w woj. kujawsko-pomorskim, wręczenia voucherów jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia jednostek oraz na termomodernizację budynków wykorzystywanych do celów statutowych OSP. Jak również przekazanie samochodu dla strażaków z OSP Gołębin, pow. włocławski.

Pogoda